Om Oss

 

Vår terminal är belägen i DB Schenkers lokaler i Borås (Viared) . Genom vårt samarbete kan vi tillgodose både små och stora kunders behov. Vårt mål är att ha nöjda kunder och medarbetare i ett fint samspel. Detta gör vi genom att se till att våra medarbetare har rätt kompetens,tar ansvar och visar en god vilja.

Företaget har ca 30 anställda.
Bilparken består av 22 lastbilar, 7 släp samt 3 paketbilar.

Godsservice i Borås har varit en del av HOLFAST  koncernen sedan 1 mars 2016.

Huvudkontoret ligger i Karlstad Värmland  där ingår även Godsservice i Karlstad AB, Beves Express AB, RRE Åkeri och ett delägt utbildningsbolag YFUV.